Suzuki Burgman 400

Cambio Suzuki Burgman 400 por cochero furgoneta.

¿Qué me interesa a cambio?

Coche o furgoneta.

Madrid